تعاریف و اصطلاحات

کد ناک (NOC) در مورد مشاغل کانادا چیست؟

همانطور که میدانید کانادا از کشورهای مهاجر پذیر است که با برنامه های مختلفی سعی در پذیرش نیروی کار متخصص در مشاغل مختلف دارد، فارغ از اینکه شما در چه فیلد یا برنامه ای تمایل به شرکت دارید، بایست از سیستمی تحت عنوان کد ناک (NOC) که مکانیزمی کدگذاری شده برای...

8 فروردین 1399

سطوح مهارتی NOC در سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا

کانادا برنامه های مهاجرتی مختلفی را برای نیروی کار ماهر دنبال میکند، برای این منظور از سیستمی تحت عنوان NOC برای طبقه بندی و دسته های مشاغل و یکپارچه سازی بخش های مختلف مرتبط با مدل های تصمیم در مورد نیروی کار بهره میبرد، در سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا...

8 فروردین 1399

سوپر ویزای کانادا چیست؟

یکی از دغدغه های بسیاری از مهاجران، دیدار با اعضای خانواده و والدینشان است؛ فرصتی که به علت مشغله کاری خیلی وقت ها به راحتی به دست نمی‌آید. سوپر ویزای کانادا برای والدینی در نظر گرفته شده که می خواهند با سفر به کانادا به دیدار فرزندانشان بروند.

2 بهمن 1398