شماره ملی کانادا (SIN یا شماره بیمه اجتماعی کانادا) چیست و مدارک مورد نیاز برای درخواست

شماره ملی کانادا (SIN) شماره ای 9 رقمی است که برای اشتغال در کانادا و یا دسترسی به امور و مزایای دولتی به آن نیاز دارید. SIN فقط برای یک شخص صادر می­شود و قانوناً شخص دیگری نمی­تواند از آن استفاده کند. شما مسئول محافظت از SIN خود می­باشید. اسناد حاوی SIN و اطلاعات شخصی خود را در مکانی امن نگهداری کنید- SIN را نزد خود نگه ندارید.

شماره ملی کانادا (SIN یا شماره بیمه اجتماعی کانادا) چیست و مدارک مورد نیاز برای درخواست

به گزارش مجری سفرهای گردشگری: سازمان خدمات کانادا امروزه SIN ها را بر روی کاغذ (تأیید نامه SIN) صادر می­کند. تولید SIN کارت پلاستیکی متوقف شده، اما همچنان می­توان از SIN کارت­هایی که تاریخ آنها منقضی نشده و در گردش هستند استفاده نمود.

صلاحیت دریافت شماره ملی کانادا (SIN)

اگر شهروند کانادا، مقیم دائم یا مقیم موقت هستید، برای اشتغال در کانادا یا بهره ­مندی از مزایا و خدمات دولتی به شماره ملی کانادا (SIN) نیاز خواهید داشت.

کودکان 12 سال به بالا می­توانند برای دریافت SIN درخواست دهند.

والدین و افرادی که به طور قانونی به نمایندگی از متقاضی فعالیتی انجام می­دهند (بعنوان مثال، قیم قانونی یا نماینده قانونی) نیز در ایالت خود می­توانند برای کودکان زیر سن بلوغ و بزرگسالان تحت مراقبت­شان درخواست SIN نمایند.

مدارک مورد نیاز قبل از درخواست شماره بیمه اجتماعی کانادا

درخواست برای خود

درخواست آنلاین

اگر بصورت آنلاین درخواست می­دهید، ارائه مدارک زیر الزامی می­باشد:

 • نسخه دیجیتال اصل مدرک هویتی اولیه معتبر ( در صورت وجود اطلاعات هویتی هر دو طرف، باید هر دو مدرک را ارائه دهید)
 • نسخه دیجیتال از اصل مدرک ثانویه معتبر
 • نسخه دیجیتال از تأییدیه آدرس
 • نسخه دیجیتال اصل مدرک تأییدیه معتبر (فقط در صورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدرک ارائه شده با نام موجود در SIN آنلاین مغایر باشد)

نکته مهم:

اگر بصورت آنلاین درخواست می­دهید، نسخه ­های دیجیتال مدارکتان باید واضح و خوانا باشد

اگر می­خواهید تأیید نامه SIN به آدرسی غیر از آدرس شما پست شود، باید از طریق پست اقدام نمایید.

توجه: برای متقاضیان بالای 12 سال زیر سن بلوغ:

برای کودکان بالای 12 سال، زیر سن بلوغ، که برای خودشان درخواست می­دهند، همان مدارک مورد نیاز می­باشد. اگر کودک نتواند مدارک مورد نیاز را ارائه دهد، نماینده­ای از طرف کودک باید درخواست دهد. برای اینکه بدانید چه مدارکی برای درخواست از جانب کودک نیاز است، به یکی از بخش­های زیر مراجعه نمایید:

اگر شما یکی از والدین یا قیم قانونی می­باشید که از جانب یک خردسال درخواست می­دهید، یا نماینده قانونی می­باشید که از جانب شخصی دیگر درخواست می­دهید

درخواست از طریق پست

اگر از طریق پست اقدام می­نمایید، ارائه مدارک زیر الزامی می­باشد:

 • مدرک هویتی اولیه معتبر
 • فرم تکمیل و امضا شده درخواست SIN. درصورتیکه قادر به چاپ فرم درخواست نیستید، می­توانید از طریق شماره تلفن زیر سفارش دهید:
 • 1-866-274-6627 (شماره تلفن رایگان) یا اگر خارج از کانادا هستید، با شماره 1-506-548-7961 (هزینه مسافت­های دور محاسبه می­شود)
 • مدرک تأییدیه معتبر اصلی (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدرک هویت اصلی شما با نام موجود در تقاضانامه SIN مغایر باشد.)

درخواست حضوری

اگر حضوری درخواست می­دهید، ارائه مدارک زیر الزامی می­باشد:

 • اصل مدرک هویتی اولیه معتبر
 • اصل مدرک ثانویه معتبر (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که در ایالت یا محدوده محل سکونت خود به سن بلوغ رسیده باشید)
 • اصل مدرک تأییدیه معتبر (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در هر مدرک با نام موجود در تقاضانامه SIN مغایر باشد)

شما بعنوان یکی از والدین یا قیم قانونی از طرف یک خردسال درخواست می­دهید

درخواست آنلاین

اگر به صورت آنلاین درخواست می­دهید، ارائه مدارک زیر الزامی می­باشد:

نسخه دیجیتال اصل مدرک هویتی اولیه معتبر کودک ( در صورت وجود اطلاعات هویتی طرفین، باید هر دو مدارک را ارائه دهید)

نسخه دیجیتال اصل مدرک تأییدیه معتبر کودک (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدرک هویتی کودک با نام موجود در تقاضانامه آنلاین SIN مغایر باشد)

والدین یا قیم قانونی: نسخه دیجیتال اصل مدرک هویتی اولیه معتبر شما ( اگر اطلاعات هویتی طرفین موجود هر دو باید مدارک را ارائه دهید)

والدین یا قیم قانونی: نسخه دیجیتال اصل مدرک ثانویه معتبر شما

والدین یا قیم قانونی: نسخه دیجیتال تأییدیه آدرس

والدین یا قیم قانونی: نسخه دیجیتال اصل مدرک تأییدیه معتبر شما (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدارک ارائه شده با نام موجود در تقاضانامه آنلاین SIN مغایر باشد.)

فقط قیم قانونی: نسخه دیجیتال اصل نسخه یا کپی رسمی مدرکی که سرپرستی قانونی شما را تأیید می­کند، که توسط یک مقام ایالتی یا محلی صادر شده باشد. در کبک گواهی قانونی امضا شده قابل قبول است.

نکته مهم:

اگر بصورت آنلاین درخواست دهید، نسخه ­های دیجیتال مدارک­تان باید واضح و خوانا باشند

اگر می­خواهید تأییدنامه SIN را به آدرسی غیر از آدرس خودتان پست شود، باید از طریق پست اقدام کنید.

درخواست از طریق پست:

اگر از طریق پست اقدام می­کنید، ارائه مدارک زیر الزامی می­باشد:

اصل مدرک هویتی اولیه معتبر کودک

فرم تکمیل و امضا شده درخواست SIN. درصورتیکه قادر نیستید فرم درخواست را چاپ کنید می­توانید از طریق شماره تلفن زیر سفارش دهید:

1-866-274-6627 (شماره تلفن رایگان) یا اگر خارج از کانادا هستید، با شماره 1-506-548-7961 ( هزینه مسافت­های دور محاسبه می­شود)

اصل مدرک تأییدیه معتبر کودک ( فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدرک هویتی کودک با نام در تقاضانامه SIN مغایر باشد.)

والدین یا قیم قانونی: اصل مدرک هویتی اولیه شما

والدین یا قیم قانونی: اصل مدرک تأییدیه معتبر شما (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدرک ارائه شده با نام موجود در تقاضانامه SIN مغایر باشد)

فقط قیم قانونی: نسخه اصلی یا کپی رسمی مدرکی که سرپرستی قانونی شما را تأیید می­کند، که توسط مقامی ایالتی یا محلی صادر شده باشد. در کبک گواهی قانونی امضا شده قابل قبول است.

درخواست حضوری:

اگر حضوری درخواست می­دهید، ارائه مدارک زیر الزامی می­باشد:

اصل مدرک هویتی اولیه  معتبر کودک

اصل مدرک تأییدیه کودک ( فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدرک هویتی کودک با نامی که می­خواهید در دفتر ثبت بیمه­ اجتماعی وارد کنید مغایر باشد.)

والدین یا قیم قانونی: SIN شما، یا اگر SIN ندارید، اصل مدرک هویتی معتبر شما

والدین یا قیم قانونی: اصل مدرک ثانویه معتبر شما

والدین یا قیم قانونی: اصل مدرک تأییدیه معتبر شما (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدارک ارائه شده با نام موجود در تقاضانامه SIN مغایر باشد)

فقط قیم قانونی: نسخه اصلی یا کپی رسمی مدرکی که سرپرستی قانونی شما را تأیید می­کند، که توسط مقامی ایالتی یا محلی صادر شده باشد. در کبک گواهی قانونی امضا شده قابل قبول است.

شما یک نماینده حقوقی هستید که از طرف شخص دیگری درخواست می­دهید

وکلای منصوب شده توسط دادگاه یا اشخاص، کارمندان ایالتی یا محلی می­توانند از طرف شخص دیگری درخواست دهند.

درخواست آنلاین

اگر بصورت آنلاین درخواست می­دهید، ارائه مدارک زیر الزامی می­باشد:

نسخه دیجیتال اصل مدرک هویتی اولیه معتبر موکل ( درصورت وجود اطلاعات هویتی طرفین، هر دو باید مدارک خود را ارائه دهید)

نسخه دیجیتال اصل مدرک تأییدیه معتبر موکل (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدرک هویتی موکل با نام موجود در تقاضانامه آنلاین SIN مغایر باشد)

نماینده حقوقی: نسخه دیجیتال تأییدیه آدرس شما

نماینده حقوقی: نسخه دیجیتال از اصل تصویر مدرک شناسایی که هویت شما را تأیید می­کند

توجه: کارمندان ایالتی و محلی باید نسخه دیجیتال از کارت شناسایی معتبر با عکس کارمند ارائه دهند.

نماینده حقوقی: نسخه دیجیتال از نسخه اصلی یا کپی رسمی از مدرکی که وکالت قانونی شما را تأیید می­کند، که توسط مقامات ایالتی یا محلی صادر شده باشد. در کبک گواهی قانونی امضا شده قابل قبول است.

نماینده حقوقی: نسخه دیجیتال اصل مدرک تأییدیه معتبر شما (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدارک ارائه شده با نام موجود در تقاضانامه آنلاین SIN مغایر باشد)

کارمندان ایالتی و محلی: نسخه دیجیتال اصل مجوز صادر شده توسط سازمان و امضا شده توسط رئیس یا مدیر سازمان، که به کارمند اجازه می­دهد از طرف سازمان برای SIN درخواست دهد. این نامه باید روی کاغذی با سربرگ سازمان باشد

نکته مهم:  

اگر بصورت آنلاین درخواست می­دهید، نسخه ­های دیجیتال مدارک باید واضح و خوانا باشند

اگر می­خواهید تأییدنامه SIN به آدرسی غیر از آدرس شما پست شود، باید از طریق پست اقدام نمایید.

درخواست از طریق پست

اگر از طریق پست درخواست می­دهید، ارائه مدارک زیر الزامی می­باشد:

اصل مدرک هویتی اولیه معتبر موکل

فرم تکمیل و امضا شده درخواست SIN. اگر قادر نیستید فرم را چاپ کنید، می­توانید از طریق شماره تلفن زیر سفارش دهید:

1-866-274-6627 (شماره تلفن رایگان) یا اگر خارج از کانادا هستید، با شماره 1-506-548-7961 (هزینه مسافت­های دور محاسبه می­شود)

اصل مدرک تأییدیه معتبر موکل ( فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدرک هویتی اولیه موکل با نام موجود در تقاضانامه SIN مغایر باشد)

نماینده حقوقی: اصل تصویر مدرک شناسایی که هویت شما را تأیید می­کند

توجه: کارمندان ایالتی و محلی باید یک کارت شناسایی معتبر با عکس کارمند ارائه دهند

نماینده حقوقی: نسخه اصلی یا کپی رسمی از مدرکی که وکالت قانونی شما را تأیید می­کند، که توسط مقامات ایالتی یا محلی صادر شده باشد. در کبک گواهی قانونی امضا شده قابل قبول است.

نماینده حقوقی: اصل مدرک تأییدیه معتبر شما (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در هر مدرک با نام موجود در تقاضانامه SIN مغایر باشد)

کارمندان ایالتی و محلی: اصل مجوز صادر شده توسط سازمان و امضا شده توسط رئیس یا مدیر سازمان، که به کارمند اجازه می­دهد از طرف سازمان برای SIN درخواست دهد. این نامه باید روی کاغذی با سربرگ سازمان باشد

درخواست حضوری

اگر حضوری درخواست می­دهید، ارائه مدارک زیر الزامی می­باشد:

اصل مدرک هویتی اولیه معتبر موکل

اصل مدرک تأییدیه معتبر موکل (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدرک هویتی اولیه موکل با نامی که می­خواهید در ثبت بیمه اجتماعی وارد نمایید مغایر باشد)

نماینده حقوقی: اصل تصویر مدرک شناسایی که هویت شما را تأیید می­کند

توجه: کارمندان ایالتی و محلی باید یک کارت شناسایی معتبر با عکس کارمند ارائه دهند

نماینده حقوقی: نسخه اصلی یا کپی رسمی از مدرکی که وکالت قانونی شما را تأیید می­کند، که توسط مقامات ایالتی یا محلی صادر شده باشد. در کبک گواهی قانونی امضا شده قابل قبول است.

نماینده حقوقی: اصل مدرک تأییدیه معتبر شما (فقط درصورتی قابل اعمال می­باشد که نام ذکر شده در مدارک ارائه شده با نام موجود در تقاضانامه SIN مغایر باشد)

کارمندان ایالتی و محلی: اصل مجوز صادر شده توسط سازمان و امضا شده توسط رئیس یا مدیر سازمان، که به کارمند اجازه می­دهد از طرف سازمان برای SIN درخواست دهد. این نامه باید روی کاغذی با سربرگ سازمان باشد.

منبع: canada.ca
انتشار: 3 آذر 1400 بروزرسانی: 3 آذر 1400 گردآورنده: bestcanadatours.com شناسه مطلب: 807

به "شماره ملی کانادا (SIN یا شماره بیمه اجتماعی کانادا) چیست و مدارک مورد نیاز برای درخواست" امتیاز دهید

1 کاربر به "شماره ملی کانادا (SIN یا شماره بیمه اجتماعی کانادا) چیست و مدارک مورد نیاز برای درخواست" امتیاز داده است | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شماره ملی کانادا (SIN یا شماره بیمه اجتماعی کانادا) چیست و مدارک مورد نیاز برای درخواست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید