همه چیز درباره مالیات در کانادا

بازه ی مالیات در کانادا برای سال 2020 ، تقسیم بندی بر اساس استان انجام شده است. این راهنما تقسیم بندی های مختلف مالیاتی در کانادا و نرخ مالیات را نشان می دهد، و اینکه چرا دانستن این اعداد به شما کمک می کند تا برای تشکیل اظهارنامه مالیات بر درآمد خود آماده باشید.

همه چیز درباره مالیات در کانادا

به گزارش مجری سفرهای گردشگری:  در حالی که به سمت پایان سالی که درآمد بسیاری از کانادایی ها نامنظم بوده ، می رویم ، برای مودیان مالیات مهم است که بدانند در کدام گروه از مالیات های استانی و فدرال قرار می گیرند. چرا؟ دانستن اینکه در چه جایگاه مناسبی هستید به شما کمک می کند ، میزان مالیات بر درآمدی که در سال 2020  بر عهده دارید را محاسبه کنید.  در حالی که هنوز چند ماه فرصت دارید پس از پرداخت بدهی های پرداخت نشده در بهار ، پس انداز کنید.

اندرو زاخاریا ، حسابدار و بنیانگذار شرکت حسابداری AZ در تورنتو می گوید: "پایه مالیاتی شما به شما امکان می دهد درصد مالیاتی را که می توانید با دلار بعدی که می گیرید بپردازید."

به بیان ساده ، در پرونده های مالیاتی مشخص می شود که هر یک از ما ، بر اساس درآمد سالانه ی خود ، چه مقدار مالیات باید پرداخت کنیم. زاخاریا می گوید ، در کانادا یک سیستم مالیاتی  ، که پیشرونده نامیده می شود و به معنای "هرچه بیشتر پول بدست آورید ، انتظار می رود مالیات  بیشتری پرداخت کنید". وجود دارد. بنابراین ، به جای اینکه هرکس درصد مساوی از درآمد خود را  به عنوان مالیات بپردازد ، افرادی که درآمد کمی دارند درصد کمتری پرداخت می کنند ، نرخ ها برای  مشاغل با درآمدهای بالاتر به تدریج افزایش می یابد.

پنج نوع نرخ مالیات فدرال وجود دارد که هر یک بر اساس میزان درآمد شما در سال (حتی اگر خود اشتغالی داشته باشید) به عنوان "درآمد" طبقه بندی می شود. از آنجا که شما به دولت فدرال و همچنین به استانی که در آن اقامت دارید مالیات پرداخت می کنید ، برای هر دو سطح دولت،  محدودیت های مالیاتی و نرخ مالیات  متفاوت وجود دارد (که در زیر به طور کامل شرح داده  شده است).

براکت های (بازه)  مالیاتی فدرال برای کانادا در سال 2020 کدامند؟(با توجه به متن اصلی جدول هست)***

چگونه براکت های مالیاتی فدرال کار می کنند

مهمترین نکته ای که می توان در مورد بندهای مالیات بر درآمد دولت فدرال کانادا درک کرد (و بیشتر براکت های استانی ، به غیر از کبک) این است که این نرخ ها فقط مربوط به درآمدی است که در هر ردیف قرار می گیرد ،  مانند یک نردبان.

بنابراین ، به عنوان مثال ، اگر کسی 40،000 دلار در سال جاری از همه منابع درآمد مشمول مالیات خود (از جمله کار پرداخت شده ، مزایا ، سود بانکی و غیره) کسب کند ، در پایین ترین حد دولت فدرال برای سال 2020 است و 15٪ مالیات فدرال را پرداخت خواهد کرد ، یا حدود 6000 دلار (البته این ، هیچ کسری یا هزینه ای را که ممکن است درآمد مشمول مالیات ،کاهش دهد را شامل نمی شود ، مانند اعتبار مالیاتی مبنای شخصی ، یا کمک های مالی RRSP ، به همین دلیل این "تخمین" بدهی مالیات فدرال است.

اما کسی که در گروه دوم فدرال قرار می گیرد. بیایید بگوییم با درآمد سالانه 90،000 دلار ، بازهم همان 15٪ از 48،535 دلار درآمد اول خود را پرداخت می کند. این فقط درآمد بیشتر و بالاتر از محدوده اول براکت است که با نرخ بالاتر براکت دوم یعنی 20.5٪ مالیات دریافت می شود.

برای استفاده از جدول بالا ، با پیدا کردن درآمد خود در  محدوده ی مشخص شروع کنید. سپس حداقل ارزش دلاری آن محدوده را از درآمد سالانه خود کم کنید و در نرخ مالیات قابل اعمال ضرب کنید. در آخر ، حداکثر کل مالیات را به براکت قبلی اضافه کنید تا مالیات فدرال سال 2020 شما  به طورتقریبی  معلوم باشد.

در اینجا چگونگی به دست آوردن 90،000 دلار درآمد در براکت دوم آمده است:

90،000 دلار درآمد سالانه - حداقل 48،536 دلار براکت دوم

= 41،465 دلار

 ضربدر  براکت دوم ( 2/20 )درصد

= 8،500.32 دلار

+ حداکثر مجموع مالیات براکت اول $ 7،280

= 15،780.32 دلار کل مالیات قابل پرداخت فدرال

در اینجا یک مثال دیگر (البته شاید برای اکثر خوانندگان خیلی قابل تعریف نباشد) برای شخصی که در گروه بالایی قرار دارد و 500000 دلار درآمد دارد:

500000 دلار درآمد سالانه - 214،368 دلار حداقل براکت پنجم

= 285،632 دلار

ضربدر براکت پنجم (33٪)

= 94،258.56 دلار

به علاوه ی براکت چهارم حداکثر کل مالیات 49،645 دلار

= 143،903.56 دلار کل مالیات قابل پرداخت فدرال

بندهای مالیات برای هر استان و سرزمین در کانادا

به همان روشی که کانادا برای محاسبه ی مالیات،  بسته های درآمد فدرال دارد ، هر استان و منطقه دارای شرایط مالیاتی و نرخ مالیات خود است. زخریا می گوید: "برخی از هزینه ها به عهده ی دولت فدرال است و هزینه های خاص دیگر مسئولیت های استانی است." به عنوان مثال ، مراقبت های بهداشتی یک مسئولیت استانی است ، مانند برنامه بیمه درمانی انتاریوOHIP) ) و برنامه خدمات پزشکی BC (MSP) ، و ارتش و امنیت ملی در سطح فدرال با نیروهای مسلح کانادا و RCMP

از پرونده های مالیاتی استان چه انتظاری دارید؟ زخریا می گوید ، "هر سال ، محدوده مالیات افزایش می یابد" ، حتی اگر نرخ هر براکت ثابت باشد. این بیشتر به دلیل تورم است که اساساً افزایش قیمت برخی محصولات به همراه دارد.

در اینجا دسته بندی مالیات برای کلیه استانها و مناطق در کانادا به ترتیب حروف الفبا آورده شده است:

***(جدولهای مالیاتی هر استان با توجه به متن اصلی)

چگونه گروه های مالیاتی برای استان ها و مناطق کار می کنند

مشابه گروه های مالیات فدرال ، شما با یافتن جایگاه درآمد سالانه خود در نمودار استان خود شروع می کنید. سپس حداقل ارزش دلاری آن دامنه را از کل درآمد سالانه خود کم کنید و در نرخ مالیات قابل اعمال ضرب کنید. سرانجام ، حداکثر کل مالیات از براکت قبلی را به تقریبی مالیات استانی سال 2020 خود اضافه کنید (همانطور که در زیر توضیح داده شده است قبل از اضافه مالیات های قابل اجرا).

اضافه مالیات چیست؟

شما ممکن است نرخ مالیات انتاریو و PEI را بررسی کنید و با خود فکر کنید که خیلی کم است. اما درآمد شخصی در این دو استان برای بار دوم با اضافه مالیات دریافت می شود. (اضافه مالیات به معنای دقیقا همین است ، مالیات بر مالیات.)

اگر درآمد شما سالانه بیش از 12،500 دلار باشد ، برای ساکنان PEI ، اضافه مالیات 10٪ است. درآمد خود را در نظر بگیرید و برای محاسبه اضافه مالیات آن را در 0.10 ضرب کنید.

برای سال 2020 ، اضافه مالیات انتاریو کمی پیچیده تر است (نمودار زیر را ببینید). اگر مالیات پایه استانی شما زیر 4،830 دلار باشد ، هیچ مبلغ اضافی پرداخت نمی کنید. اگر مالیات پایه استانی شما بین 4830 تا 6182 دلار است ، 20٪ بخشی از مالیات استانی را که بیش از 4830 دلار بدهکار است ، پرداخت می کنید. سرانجام ، اگر مالیات پایه استانی شما بیش از 6182 دلار باشد ، 20٪ از بخشی از مالیات استانی را که بین 4830 تا 6182 دلار بدهکار است پرداخت می کنید (که تا 270.40 دلار کار می کند) ، به علاوه 56٪ (36٪ + 20٪) بخشی از استان مالیات بیش از 6182 دلار بدهکار است.

با سپاس از اطلاعات، حالا چه؟

دانستن محل مناسب  ودرست در مالیات های فدرال و ایالت می تواند مفید باشد ، اما اگر درآمد شما سال به سال تغییر کند یا متفاوت باشد چه می کنید؟ و اگر افزایشی دریافت کنید چه می کنید؟

زاخاریا می گوید: "متوجه باشید که در چه گروهی از مالیات قرار دارید و برای شما چه معنایی دارد." ، و اضافه کرد که اگر یک سال پول بیشتری بدست آورید (از افزایش حقوق یا درآمدهای جانبی) ، نیازی به نگرانی نیست. درست است که هرچه پول بیشتری بدست آورید ،  مالیات بیشتری پرداخت خواهید کرد ، به ویژه اگر این امر شما را در دسته بعدی مالیاتی قرار دهد. زخریا می گوید: "اما همه درآمد شما در بازه بالاتر مالیات  قرار نمی گیرد ، بلکه فقط مبلغ موجود در آن محدوده است." به عبارت دیگر ، اگر 100،000 دلار درآمد کسب کنید ، 26 درصد مالیات فدرال را برای کل 100،000 دلار ، فقط در قسمت ناچیز بیش از 97،069 دلار ، پرداخت نمی کنید. و همین امر برای مالیات استان نیز وجود دارد. برای ساکنان کبک ، اگر وارد یک گروه مالیاتی دیگر شدید ، فقط با نمودار بالا کنترل کنید.

اگر درآمد جانبی مختص خویش دارید ، بدیهی است مالیات به طور خودکار از فیش حقوقی شما کسر نمی شود. این وظیفه شماست که برای پرداخت مالیات بر درآمد خالص درآمد خود (پس از کسر هزینه های کسب و کار) به صورت سه ماهه یا سالانه پول اختصاص دهید. حتماً تمام درآمد خود را گزارش دهید ، در غیر این صورت ممکن است مجبور شوید 10٪ مبلغی را که گزارش نکرده اید ، جریمه بپردازید.

در مورد کسانی که از سرمایه گذاری خویش درآمد دارند ، که شامل مواردی از فروش یک ملک گرفته تا پول نقد در سهام است ، نرخ های مختلفی اعمال می شود. زخریا می گوید: "انواع مختلف درآمد متفاوت است." سود سهام ، که توزیع سود پس از کسر مالیات از شرکت ها است و سود سرمایه که سود حاصل از فروش دارایی یا سرمایه گذاری است ، نسبت به سایر درآمدها ، مانند سود حاصل از اشتغال ، تجارت ، بازنشستگی و غیره ، مالیات مطلوبی شامل می شوند.

واژه هایی که باید در مورد بازه های  مالیات بر درآمد بدانید

در صحبت در مورد بازه های مالیات بر درآمد ، ممکن است چند مورد از این کلمات را نیز بشنوید. در اینجا لیستی کوتاه از تعاریف برای  آشنایی شما آورده شده است.

مبلغ پایه: در فرم مالیاتی شما ، این BPA است که به عنوان "مبلغ اصلی شخصی" نیز شناخته می شود. این مبلغ مشمول مالیات نیست و برای جلوگیری از مالیات دادن به افرادی که درآمدشان زیر این میزان است ، ایجاد شده است. مبلغ پایه برای سال 2020 13229 دلار است.

درآمد ناخالص: درآمد کامل شما ، بدون مالیات و بدون کسر.

دامنه مالیات بر درآمد: دامنه درآمد سالانه و نرخ مالیات بر درآمد که قرار است اعمال شود.

نرخ مالیات بر درآمد: مبلغ بدهی به عنوان درصدی از درآمد.

مالیات بر درآمد فدرال: پرداخت به دولت کانادا ، که برای تأمین بودجه سطح دولت و برنامه های فدرال استفاده می شود.

درآمد خالص: میزان درآمد شخصی شما پس از کسر ، بدست می آورید.

مالیات بر درآمد استانی / سرزمینی: پرداخت به سطوح دولت برای استان ها و سرزمین ها ، که برای تأمین بودجه سطح محلی دولت و برنامه ها بیشتر از مالیات بر درآمد فدرال استفاده می شود.

T1 مالیات بر درآمد و بازده منافع: فرم مورد استفاده برای ایجاد ، محاسبه و تشکیل درآمد ، کسر و مالیات بدهی یک فرد.

درآمد مشمول مالیات: درآمد ناخالص شخص ، که توسط دولت فدرال و استانی / سرزمینی مشمول مالیات است. اگر خود اشتغالی داشته باشید ، این درآمد خالص است.

جهت در یافت مشاوره و خدمات ویزای کانادا با ما در تماس باشید.

انتشار: 11 خرداد 1400 بروزرسانی: 11 خرداد 1400 گردآورنده: bestcanadatours.com شناسه مطلب: 575

به "همه چیز درباره مالیات در کانادا" امتیاز دهید

1 کاربر به "همه چیز درباره مالیات در کانادا" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "همه چیز درباره مالیات در کانادا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید