سبک زندگی

تحصیل و اقامت در کانادا جذابتر از همیشه

با فرمان مهاجرتی ترامپ که ورود ایرانی ها را به خاک آمریکا محدود میکرد، شرایط به نفع کانادا تغییر کرد و سیاستمداران این کشور با تسهیل فرایند های مهاجرتی به کانادا سعی کردند ایرانی ها را نیز بیشتر به این کشور جذب کنند.

31 اردیبهشت 1399

مروری بر قدیمی ترین ها در گردشگری دنیا

هرجا از قدمتِ سرزمین ها سخن می گوییم، تاریخ همیشه با تمام حوادث، رویدادها، شخصیت ها، داستان ها و افسانه هایش مشخص کننده است. رد پایی که در جای جای جهان، گذشته های دور را برای مردمان امروز فریاد می زند و آنان را به تماشای شگفتی های برجای گذاشته از تمدن...

7 آذر 1398