Pixi Club Printing design Logo
Best Canada Tours - The Canadian Tour Company
Copyright Ⓒ 2018 - Best Canada Tours Inc. All rights reserved.

مجری بهترین تورهای تفریحی،
آموزشی و مهاجرتی به کانادا


موقعیتهای آموزشی
در کانادا

سفر به

کانادا

برای

مهاجرت

تحصیل

تفریح

بیزنس

به کانادا خوش آمدید

به Best Canada Tours خوش آمدید

Best Canada Tours یک سرویس خدماتی جدید و چند منظوره جهت ارائه سرویس تور به کشور کانادا با کیفیت برتر و خدمات متفاوت تر از سوی شرکت مسافرتی رهتورز (اولین مجری تور ایرانی – کانادائی در کشور کانادا) است. شرکت رهتورز پس ازفعالیتهای موفق خود در زمینه اجرای تورهای داخل و خارج از کانادا، برگزاری تورهای ورودی به کانادا از ایران را در بخشهای توریستی، نمایشگاهی، آموزشی ومهاجرتی شروع کرد.
وب سایت حاضر حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در زمینه شرح خدمات متفاوت این شرکت در موارد فوق است. در این راستا ابتدا کمی از کشور زیبا و پهناور کانادا برایتان میگوئیم و در ادامه در سایر صفحات خدمات ما را به طور مفصل خواهید دید.
چشم انتظار دیدار شما در یکی از مجموعه تورهای خود هستیم.


         
Best Canada Tours - The Canadian Tour Company
Copyright Ⓒ 2018 - Best Canada Tours Inc. All rights reserved.